Цени

Посочените цени са в български лева с начислен ДДС.

Цена за нощувка/легло на лица
над 12 год.
Цена за нощувка/легло на лица
от 6 до 12 год.
Цена за нощувка/легло на лица
под 6 год.
До 7 нощувки Над 7 нощувки До 7 нощувки Над 7 нощувки
Юни
Юли
Август
Септември*Всички банкови такси за превод или пощенски такси са за сметка на клиента.
*Авансовата сума трябва да бъде преведена в срок до 3 дни след резервацията, в противен случай се анулира резервацията!
*При отказ от резервация, авансовата сума не подлежи на възстановяване!
*При заплащане на общата сума за престой, авансовата сума ще бъде приспадната от Вашата сметка.

За допълнителна информация и въпроси, можете да се обърнете към нас на тел.: +359 898 666 113, +359 898 667 272 или на имейл: info@hoteli-rubin.com